Dagsverkeslistan för 2010 finns nu tillgänglig under sektionen Dagsverken.