Under hösten har Harry och Åke renoverat bastun med ny ytterpanel samt ordnat med en ny ljugarbänk.