Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att lämna dispens till Valdemarsöns ekonomiska förening, organisationsnummer 718500-2545 gällande eldning av trädgårdsavfall under vecka 23 – 24, vecka 31 – 32 och vecka 38 – 39 för år 2011- 2013 enligt 10 § Katrineholms kommuns lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön (författningssamling nr 2.1) för ovanstående fastigheter. Eldningen får ske under maximalt tre tillfällen under varje tvåveckorsperiod.

Ytterligare information samt fullständigt beslut finns under sektionen Eldning