En övergripande plan som beskriver hur föreningen skall hantera älggräs samt slåtter på ön under 2011 finns nu under sektionen Naturvård – Strategi.