Årets dagsverkeslista samt lista för midsommar finns under sektionen Dagsverken. Anmäl till respektive områdesansvarig innan ni sätter igång med ett dagsverke.