Föreningen har ett sommarabonnemang med Sörmlands vatten. Detta innebär att vi har regelbunden containertömning under perioden maj – september. Styrelsen har beslutat att containern skall stå kvar under hela året, och tömmas en eller två gånger under vinterhalvåret efter behov.