Glöm inte att anmäla till respektive områdesansvarig vilka dagsverken ni planerar att utföra under 2012. Uppdaterad lista för 2012 finns under sektionen Dagsverken.