Grovsopscontainer kommer finnas på kajen vecka 29 och 30 med en tömning emellan.