Härmed kallas samtliga tomtägare på Valdemarsön till ordinarie årsmöte 2013 med Valdemarsöns Förvaltning Ekonomisk Förening.

Årsmötet äger rum i Bygdegården lördagen den 18 maj kl. 10.00 (enligt beslut på förra årsmötet). Dagordningen framgår av utskickade dokument, inklusive övriga dokument som kommer behandlas på årsmötet. Om ni inte fått mail från styrelsen vänligen kontakta BrittMarie Hartvig tomt 33.

Hjärtligt välkomna!