Under veckorna 29-30 kommer grovsopscontainer finnas på plats på kajen.