Härmed kallas samtliga tomtägare på Valdemarsön till ordinarie årsmöte 2014 med Valdemarsöns Förvaltning Ekonomisk Förening.

Årsmötet äger rum i Bygdegården lördagen den 7 juni kl. 10.00. Dagordningen framgår av utskickade dokument, inklusive övriga dokument som kommer behandlas på årsmötet. Om ni inte fått mail från styrelsen vänligen kontakta Lennart Kjellin, tomt 18.

Hjärtligt välkomna!