Färjan har inspekterats och var i gott skick.
För att förhindra brännskador har ett  skydd satts upp kring aggregatet i bastun.