Årsmötet äger rum i Bygdegården lördagen den 14 maj kl. 10:00.

Dagordning samt övriga dokument som kommer att behandlas på årsmötet har skickats ut med e-post.

Årsmötet kommer att föregås av en presentation av Räddningstjänsten i Katrineholm
beträffande samverkan mellan dem och oss på ön samt åtgärder som vi bör genomföra.
Det känns angeläget att så många som möjligt deltar på mötet för att få denna information.

Hjärtligt välkomna!
Styrelsen