Grovsopcontainer kommer ställas upp på parkeringen den 8 juli samt den 15 juli. Kom ihåg att läsa noga på containern vilket avfall som får slängas i den.