Årets slyröjning kommer att ske lördagen den 24 september. Läs mer om regler för dagsverken under sektionen Dagsverken.