Den nya färjan är nu tagen i drift. Innan man använder den måste man ha genomgått en utbildning som genomförs av färjekommittén. Kontakta Ingvar (tomt 45) när det är aktuellt. 

Under sektionen ”Färjan” finns en användarmanual där ni kan läsa under vilka förutsättningar färjan får användas samt den praktiska hanteringen. Användarmanualen kan även laddas ned.