Nu är vattenanalysen klar. Ledningsvattnet håller samma kvalitet som vanligt och är tjänligt både med avseende på sammansättning och mikroorganismer. Fullständig rapport hittar ni under avdelningen Vattenanalys.