Årets vattenanalys är klar. Analysen och kommentar till denna finns under sektionen ”Vattenanalys”.

Nu har årets vattenanalysresultat kommit. Prov på ledningsvattnet togs 22:a maj vid tomt 26 på Valdemarsön. Vattenkvaliteten är som vanligt dvs inga överraskningar. Det är fullt drickbart men smakar salt pga av den höga salthalten. Vattnet  är också mycket hårt vilket medför risk för kalkutfällningar i varma ledningar, disk- och tvättmaskiner. De höga klorid- och  sulfathalterna medför att vattnet också  är korrosivt.

Hela rapporten finns under sektion Vattenanalys.

Gula käppar markerar var fiberledningar korsar dikena, och likaså de blå käpparna som markerar vattenledningarna. Vänd er till Totte eller Ingvar om det är någon markering som missats.
img_1288

Årets rapport är nu klar och finns under sektionen Vattenanalys.

Nu har vi fått svar på vattenanalys på prov som vi tog ut  vid tomtgräns 26 den 1 juni. I år är det inga problem med bakterier. Vattnet bedöms tjänligt både kemiskt och mikrobiologiskt. Rapporten finns under sektionen ”Vattenanalys”

Vänliga hälsningar Eva-Katrin Lindman tomt 26

Byte av pump 2014

Fotograf: Ingvar Lindholm

I lördags 27:e april blev sommarvattnet påslaget. Eventuella problem rapporteras till Torsten Jansson, tomt 17.

Nu är vattenanalysen klar. Ledningsvattnet håller samma kvalitet som vanligt och är tjänligt både med avseende på sammansättning och mikroorganismer. Fullständig rapport hittar ni under avdelningen Vattenanalys.

Analyser avseende mikrobiologiska paramterar på vattenprover uttagna 2011-08-07 finns nu under sektionen Vattenanalys.