juli 2011


Söndagen den 25:e september kl 10.00 kommer en extra föreningstämma att hållas för att besluta om inköp/montering av ny bro samt finansiering av denna. Formell kallelse kommer i början på september.

En container avsedd för grovsopor kommer finnas på kajen mellan 12 – 25 juli. Enligt Sörmland Vatten och Avfall AB får vi inte lägga i farligt avfall, el-avfall, trädgårdsavfall, förpackningar av glas, plast, kartong eller metall, tidningar, reklamblad, batterier och bygg- och rivningsavfall som man ska lämna till återvinning vid återvinningsstationer eller återvinningscentral.