Generellt gäller att eldning inom Katrineholms kommun enbart får ske vecka 17 samt vecka 40.

Vill man elda vid annan tidpunkt kan man begära dispens genom att:
– ringa till Räddningstjänsten
– skriva till Räddningstjänsten, att: Charlotta Paulsson. OBS! Om man skriver är handläggningstiden 6-8 veckor.

Föreningen har begärt och fått dispens för eldning under perioden 2011 – 2013
– vecka 23,24 älggräs
– vecka 31,32 älgräs
– vecka 38/39, slyröjning

Delegationsbeslutet från Katrineholms kommun finns här Valdemarsön eldningsdispans från Katrineholms kommun 20110607

OBS!
Länsstyrelsen har förbjudit oss att elda i hagen och på ängarna, nedanstående bild visar var det är ok att elda för närvarande.