En hjärtstartare är nu uppmonterad hos familjen Lindholm på tomt 45. Den sitter placerad under altantaket på det lilla huset som är närmast sjön. Hjärtstartaren kan lätt nås från sjövägen och från vår ö. Kom gärna upp och se var den sitter så att ni känner er trygga med hur ni kan hämta den om det skulle uppstå skarpt läge.

Ett krav från Räddningstjänsten är att det måstes vara en utbildad CIPare som har ansvaret för hjärtstartaren. Helena som är vår kontaktperson på Räddningstjänsten kommer att ha utbildning nästa sommar. Inbjudan till denna utbildning att bli CIPare kommer att påannonseras under våren.

Ett antal boende på Valdemarsön har nu blivit utbildade Civila insatsspersoner (CIP) av räddningstjänsten i Katrineholm på deras övningsområde Flamman.

Räddningstjänsten: En Civil insatsperson ska frivilligt efter en enklare utbildning kunna vara den första person som kommer fram till en olycksplats och förhoppningsvis i ett mycket tidigare skede än räddningsstyrkan når fram. Tidsvinsten kan vara så mycket som 30-40 minuter. Beroende av olyckans art och hur långt den framskridit eller utvecklats så kan den tidsvinsten ha helt avgörande betydels av händelsens utgång. En brand är ofta liten i början och på något sätt behöver händelseförloppet brytas så att inte fortsatt utveckling av branden sker. Där kan CIP med enkla medel till exempel med hjälp av en handbrandsläckare släcka branden medan den ännu är hanterbar. Hade branden fortgått fram till räddningsstyrkan når fram har den kunnat utvecklas till en stor och omfattande brand med stora konsekvenser till följd. Stort värde kan även vara att dessa personer har en mycket god lokalkännedom och även kan fungera som vägvisare för räddningsstyrkan.

IMG_3275

IMG_3253

IMG_3254

IMG_3258

IMG_3260

IMG_3264

IMG_3266

IMG_3265

IMG_3272

Fotograf: Ingvar Lindholm