Bygdegården är abonnerad för bröllop den 30 maj 2015.

Om du som medlem är intresserad av att abonnera bygdegården kontakta då Åke och Ingerd Wahrberg, tomt 22. Kontaktuppgifter finns i fastighetsförteckningen.