juni 2011


Årets dagsverkeslista samt lista för midsommar finns under sektionen Dagsverken. Anmäl till respektive områdesansvarig innan ni sätter igång med ett dagsverke.

En övergripande plan som beskriver hur föreningen skall hantera älggräs samt slåtter på ön under 2011 finns nu under sektionen Naturvård – Strategi.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att lämna dispens till Valdemarsöns ekonomiska förening, organisationsnummer 718500-2545 gällande eldning av trädgårdsavfall under vecka 23 – 24, vecka 31 – 32 och vecka 38 – 39 för år 2011- 2013 enligt 10 § Katrineholms kommuns lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön (författningssamling nr 2.1) för ovanstående fastigheter. Eldningen får ske under maximalt tre tillfällen under varje tvåveckorsperiod.

Ytterligare information samt fullständigt beslut finns under sektionen Eldning