Härmed kallas samtliga tomtägare på Valdemarsön till ordinarie årsmöte 2015 med Valdemarsöns Förvaltning Ekonomisk Förening.

Årsmötet äger rum i Bygdegården lördagen den 23 maj kl. 10:00.

Hjärtligt välkomna!​​​​

Styrelsen