maj 2012


Lördagen den 26 maj kl 13.00 kommer ordinarie årsmöte 2012 att hållas i Bygdegården. Separat inbjudan har skickats ut via email.

Glöm inte att anmäla till respektive områdesansvarig vilka dagsverken ni planerar att utföra under 2012. Uppdaterad lista för 2012 finns under sektionen Dagsverken.