juni 2012


Fotograf: Ingvar Lindholm

Grovsopscontainer kommer finnas på kajen vecka 29 och 30 med en tömning emellan. 

Nu är vattenanalysen klar. Ledningsvattnet håller samma kvalitet som vanligt och är tjänligt både med avseende på sammansättning och mikroorganismer. Fullständig rapport hittar ni under avdelningen Vattenanalys.