Fisket i Valdemaren är fördelat på de olika strandägarna. Vårt fiskevatten sträcker sig i princip överallt halvvägs till närmast motsatta strand, vilket betyder en variation från ett tiotal meter vid Lillön (mittemot tomterna 44-48) och till ett par hundra meter (området mellan badstranden och bastun). Vi har alla samma rätt att fiska på öns fiskevatten utom på de 15-20 meterna närmast utanför sjötomterna 13-20, 25-29 samt 39-50. Dessa delar är enskilda fiskevatten för respektive tomter. Vid gångbron har vi fiskerätt mellan ön och fastlandet, dock inte på brons högra sida närmast ön.