januari 2012


Sedan bildandet av Valdemarsöns Ekonomiska Förening på 60-talet har det varit förbjudet att framföra motorfordon på ön. Under senare år har det visat sig praktisk att vissa medlemmar har tillgång till fyrhjulingar och åkgräsklippare som används av föreningen vid olika tillfällen för att ta hand om ön. Då antalet fyrhjulingar har ökat snabbt, har styrelsen beslutat att klargöra vad som gäller för motorfordon på Valdemarsön. Nedanstående finns även under sektionen Motorfordon.

Regler för användning av motorfordon på Valdemarsön

 1. Framförande av motorfordon på Valdemarsön är förbjudet. Som motorfordon räknas alla fordon med motor, alltså även fyrhjulingar, åkgräsklippare och mopeder. Undantag ges dock enligt de regler som anges nedan i punkt 2.
 1. Motorfordon får användas för:
  1. Transport av tungt och skrymmande gods.
  2. Sjuk- och handikapptransporter.
  3. Skötsel av Valdemarsön (t.ex. slåtter, slyröjning).
  4. Snöröjning.
 1. Regler för framförande enligt pkt 2:
  1. Högsta tillåtna hastighet är10 km/h.
  2. Motorfordon får aldrig användas på gångbron.
  3. Motorfordon får inte användas utanför vägarna (utom för ändamål som anges i pkt 2c ovan).

Föreningen har ett sommarabonnemang med Sörmlands vatten. Detta innebär att vi har regelbunden containertömning under perioden maj – september. Styrelsen har beslutat att containern skall stå kvar under hela året, och tömmas en eller två gånger under vinterhalvåret efter behov.