maj 2016


Trafikverket Region Öst skall under år 2016 utföra dikning, förstärknings- och beläggningsarbeten på väg D 679 Flen – Valingsäter.

Lemminkäinen Sverige AB har fått förtroendet att utföra dessa arbeten. Arbetet startar vecka 21 och kommer att färdigställas för slutbesiktning under hösten 2016. Arbetena kommer i första hand att utföras på vardagar mellan 06:00 och 20:00, men kan även komma att utföras vid andra tidpunkter. Vägen kan tidvis vara svårframkomlig, men vår ambition är att minimera störningarna för boende och andra trafikanter. Lemminkäinen vädjar till alla trafikanter att iaktta försiktighet och anpassa hastigheten tillrådande förhållanden. Välj om möjligt annan väg när arbetet pågår.

Årets slyröjning kommer att ske lördagen den 24 september. Läs mer om regler för dagsverken under sektionen Dagsverken.

Grovsopcontainer kommer ställas upp på parkeringen den 8 juli samt den 15 juli. Kom ihåg att läsa noga på containern vilket avfall som får slängas i den.

Gruppbild årsmöte 2016

Fotograf: Hazze Malmgren

(Klicka på bilden för en större variant)

Årsmötet äger rum i Bygdegården lördagen den 14 maj kl. 10:00.

Dagordning samt övriga dokument som kommer att behandlas på årsmötet har skickats ut med e-post.

Årsmötet kommer att föregås av en presentation av Räddningstjänsten i Katrineholm
beträffande samverkan mellan dem och oss på ön samt åtgärder som vi bör genomföra.
Det känns angeläget att så många som möjligt deltar på mötet för att få denna information.

Hjärtligt välkomna!
Styrelsen