Vajerbyte i riktigt Aprilväder.

vajerbytefarjan2017

Fotograf: Ingvar Lindholm

 

Trafikverket Region Öst skall under år 2016 utföra dikning, förstärknings- och beläggningsarbeten på väg D 679 Flen – Valingsäter.

Lemminkäinen Sverige AB har fått förtroendet att utföra dessa arbeten. Arbetet startar vecka 21 och kommer att färdigställas för slutbesiktning under hösten 2016. Arbetena kommer i första hand att utföras på vardagar mellan 06:00 och 20:00, men kan även komma att utföras vid andra tidpunkter. Vägen kan tidvis vara svårframkomlig, men vår ambition är att minimera störningarna för boende och andra trafikanter. Lemminkäinen vädjar till alla trafikanter att iaktta försiktighet och anpassa hastigheten tillrådande förhållanden. Välj om möjligt annan väg när arbetet pågår.

Sedan bildandet av Valdemarsöns Ekonomiska Förening på 60-talet har det varit förbjudet att framföra motorfordon på ön. Under senare år har det visat sig praktisk att vissa medlemmar har tillgång till fyrhjulingar och åkgräsklippare som används av föreningen vid olika tillfällen för att ta hand om ön. Då antalet fyrhjulingar har ökat snabbt, har styrelsen beslutat att klargöra vad som gäller för motorfordon på Valdemarsön. Nedanstående finns även under sektionen Motorfordon.

Regler för användning av motorfordon på Valdemarsön

 1. Framförande av motorfordon på Valdemarsön är förbjudet. Som motorfordon räknas alla fordon med motor, alltså även fyrhjulingar, åkgräsklippare och mopeder. Undantag ges dock enligt de regler som anges nedan i punkt 2.
 1. Motorfordon får användas för:
  1. Transport av tungt och skrymmande gods.
  2. Sjuk- och handikapptransporter.
  3. Skötsel av Valdemarsön (t.ex. slåtter, slyröjning).
  4. Snöröjning.
 1. Regler för framförande enligt pkt 2:
  1. Högsta tillåtna hastighet är10 km/h.
  2. Motorfordon får aldrig användas på gångbron.
  3. Motorfordon får inte användas utanför vägarna (utom för ändamål som anges i pkt 2c ovan).