Klicka på länken nedan för att ladda ned Översiktsplan 2030 för Katrineholms kommun.

Översiktsplan 2030 – Katrineholms kommun