juni 2021


På båda sidor av brofästet, på landsidan men framförallt på ösidan av Valdemarsön har vi huggorm. Huggormar är fridlysta. Här på Valdemarsön har de funnits och levt i generationer, vid brofästet, sedan början av 1960-talet.

Vi kan även i år 2021 konstatera att ön har huggorm som hyresgäster vid brofästet. Vi vill verka för samförstånd och ömsesidig respekt mellan djur och människor. Styrelsen har summerat relevant information om huggormar, vad man bör göra om man blir biten, och förbudet mot att avliva huggorm enligt miljöbalken. För att läsa mer gå in på sektionen Huggorm under Naturvård.

Den nya färjan är nu tagen i drift. Innan man använder den måste man ha genomgått en utbildning som genomförs av färjekommittén. Kontakta Ingvar (tomt 45) när det är aktuellt. 

Under sektionen ”Färjan” finns en användarmanual där ni kan läsa under vilka förutsättningar färjan får användas samt den praktiska hanteringen. Användarmanualen kan även laddas ned.

Årets vattenanalys är klar. Analysen och kommentar till denna finns under sektionen ”Vattenanalys”.

För ett år sedan stängde man ner kopparnätet för telefoni. Nu har de sista fysiska resterna på ön forslats bort med Valdemar.