För ett år sedan stängde man ner kopparnätet för telefoni. Nu har de sista fysiska resterna på ön forslats bort med Valdemar.