Fiber


För ett år sedan stängde man ner kopparnätet för telefoni. Nu har de sista fysiska resterna på ön forslats bort med Valdemar.

Gula käppar markerar var fiberledningar korsar dikena, och likaså de blå käpparna som markerar vattenledningarna. Vänd er till Totte eller Ingvar om det är någon markering som missats.
img_1288

Fotograf: Ingvar Lindholm