Nu finns Översiktsplan 2030 – Katrineholms kommun att ladda ned under sektionen Kommun.