Länsstyrelsen genomförde en inventering av Valdemarsöns ängar och betesmark under September 2018. Rapporterna finns tillgängliga i sektionen Naturvård/Inventering.

Länsstyrelsen har uppdaterat bevarandeplanen Natura 2000 för Valdemarsön. Dokumentet är upplagt under Naturvård.

IMG_6224

IMG_6226

IMG_6231

IMG_6236

IMG_6243

IMG_6246

IMG_6257

Fotograf: Catharina Bragée

28 april 2016 - snö

image1

IMG_3460

Lördagen den 26 september är det dags för slyröjning igen på Valdemarsön.
Vi börjar som vanligt kl 9.00 och vi hoppas på att alla som kan ställer upp.
Högar med gräs och kvistar mm finns upplagt på eldningsplatserna och
dessutom behöver vi röja ytterligare. Det kommer finnas röjsågar och
motorsågar att tillgå. Tänk på att slyröjningen numera räknas som dagsverke
(av totalt två), enligt beslut på årsstämman 2015.

På kvällen blir det middag i bygdegården.

Årets dagsverken finns nu upplagda under sektionen Dagsverken. Camilla Carlson är ansvarig detta år och kontakta henne om du har några frågor eller önskemål.