Fotograf: Mikael Hällbom

En hjärtstartare är nu uppmonterad hos familjen Lindholm på tomt 45. Den sitter placerad under altantaket på det lilla huset som är närmast sjön. Hjärtstartaren kan lätt nås från sjövägen och från vår ö. Kom gärna upp och se var den sitter så att ni känner er trygga med hur ni kan hämta den om det skulle uppstå skarpt läge.

Ett krav från Räddningstjänsten är att det måstes vara en utbildad CIPare som har ansvaret för hjärtstartaren. Helena som är vår kontaktperson på Räddningstjänsten kommer att ha utbildning nästa sommar. Inbjudan till denna utbildning att bli CIPare kommer att påannonseras under våren.

I mitten på juli fick vi besök från Hästens Skogsentreprenad som slagit våra slåtterängar och samlat ihop höet runtom på ön. Vi hoppas kunna fortsätta med denna naturliga metod för slåtter även framöver.

På båda sidor av brofästet, på landsidan men framförallt på ösidan av Valdemarsön har vi huggorm. Huggormar är fridlysta. Här på Valdemarsön har de funnits och levt i generationer, vid brofästet, sedan början av 1960-talet.

Vi kan även i år 2021 konstatera att ön har huggorm som hyresgäster vid brofästet. Vi vill verka för samförstånd och ömsesidig respekt mellan djur och människor. Styrelsen har summerat relevant information om huggormar, vad man bör göra om man blir biten, och förbudet mot att avliva huggorm enligt miljöbalken. För att läsa mer gå in på sektionen Huggorm under Naturvård.

Den nya färjan är nu tagen i drift. Innan man använder den måste man ha genomgått en utbildning som genomförs av färjekommittén. Kontakta Ingvar (tomt 45) när det är aktuellt. 

Under sektionen ”Färjan” finns en användarmanual där ni kan läsa under vilka förutsättningar färjan får användas samt den praktiska hanteringen. Användarmanualen kan även laddas ned.

Årets vattenanalys är klar. Analysen och kommentar till denna finns under sektionen ”Vattenanalys”.

För ett år sedan stängde man ner kopparnätet för telefoni. Nu har de sista fysiska resterna på ön forslats bort med Valdemar.

Härmed kallas samtliga tomtägare på Valdemarsön till ordinarie årsmöte 2021 med Valdemarsön Förvaltning, Ekonomisk Förening.

Årsmötet äger rum utomhus vid Bygdegården lördagen den 22 maj kl. 11:00.

Dagordning, verksamhetsberättelse, årsredovisning, budgetförslag samt övriga bilagor har skickats ut till samtliga medlemmar med e-post.

Hjärtligt välkomna!

Vi har lagt till några fler länkar (längst ned till höger på sidan) för de matintresserade.

Fors Säteri
Jürss Mejeri
Landsbergs
Lida Gård
Magdakullan
Tre Bönder

Skicka gärna fler förslag till Niklas, tomt 43.

Härmed kallas samtliga tomtägare på Valdemarsön till ordinarie årsmöte 2020 med Valdemarsön Förvaltning, Ekonomisk Förening.

Årsmötet äger rum vid Bygdegården lördagen den 8 augusti kl. 10:00.

Dagordning, verksamhetsberättelse, årsredovisning, budgetförslag samt övriga bilagor har skickats ut till samtliga medlemmar med e-post.

Hjärtligt välkomna!