På båda sidor av brofästet, på landsidan men framförallt på ösidan av Valdemarsön har vi huggorm. Huggormar är fridlysta. Här på Valdemarsön har de funnits och levt i generationer, vid brofästet, sedan början av 1960-talet.

Vi kan även i år 2021 konstatera att ön har huggorm som hyresgäster vid brofästet. Vi vill verka för samförstånd och ömsesidig respekt mellan djur och människor. Styrelsen har summerat relevant information om huggormar, vad man bör göra om man blir biten, och förbudet mot att avliva huggorm enligt miljöbalken. För att läsa mer gå in på sektionen Huggorm under Naturvård.

Den nya färjan är nu tagen i drift. Innan man använder den måste man ha genomgått en utbildning som genomförs av färjekommittén. Kontakta Ingvar (tomt 45) när det är aktuellt. 

Under sektionen ”Färjan” finns en användarmanual där ni kan läsa under vilka förutsättningar färjan får användas samt den praktiska hanteringen. Användarmanualen kan även laddas ned.

Årets vattenanalys är klar. Analysen och kommentar till denna finns under sektionen ”Vattenanalys”.

För ett år sedan stängde man ner kopparnätet för telefoni. Nu har de sista fysiska resterna på ön forslats bort med Valdemar.

Härmed kallas samtliga tomtägare på Valdemarsön till ordinarie årsmöte 2021 med Valdemarsön Förvaltning, Ekonomisk Förening.

Årsmötet äger rum utomhus vid Bygdegården lördagen den 22 maj kl. 11:00.

Dagordning, verksamhetsberättelse, årsredovisning, budgetförslag samt övriga bilagor har skickats ut till samtliga medlemmar med e-post.

Hjärtligt välkomna!

Vi har lagt till några fler länkar (längst ned till höger på sidan) för de matintresserade.

Fors Säteri
Jürss Mejeri
Landsbergs
Lida Gård
Magdakullan
Tre Bönder

Skicka gärna fler förslag till Niklas, tomt 43.

Härmed kallas samtliga tomtägare på Valdemarsön till ordinarie årsmöte 2020 med Valdemarsön Förvaltning, Ekonomisk Förening.

Årsmötet äger rum vid Bygdegården lördagen den 8 augusti kl. 10:00.

Dagordning, verksamhetsberättelse, årsredovisning, budgetförslag samt övriga bilagor har skickats ut till samtliga medlemmar med e-post.

Hjärtligt välkomna!

Nu har årets vattenanalysresultat kommit. Prov på ledningsvattnet togs 22:a maj vid tomt 26 på Valdemarsön. Vattenkvaliteten är som vanligt dvs inga överraskningar. Det är fullt drickbart men smakar salt pga av den höga salthalten. Vattnet  är också mycket hårt vilket medför risk för kalkutfällningar i varma ledningar, disk- och tvättmaskiner. De höga klorid- och  sulfathalterna medför att vattnet också  är korrosivt.

Hela rapporten finns under sektion Vattenanalys.

Länsstyrelsen genomförde en inventering av Valdemarsöns ängar och betesmark under September 2018. Rapporterna finns tillgängliga i sektionen Naturvård/Inventering.

Härmed kallas samtliga tomtägare på Valdemarsön till ordinarie årsmöte 2019 med Valdemarsön Förvaltning, Ekonomisk Förening.

Årsmötet äger rum i Bygdegården lördagen den 8 juni kl. 10:00.

Dagordning, verksamhetsberättelse, årsredovisning, budgetförslag samt övriga bilagor har skickats ut till samtliga medlemmar med e-post.