Lördagen den 26 september är det dags för slyröjning igen på Valdemarsön.
Vi börjar som vanligt kl 9.00 och vi hoppas på att alla som kan ställer upp.
Högar med gräs och kvistar mm finns upplagt på eldningsplatserna och
dessutom behöver vi röja ytterligare. Det kommer finnas röjsågar och
motorsågar att tillgå. Tänk på att slyröjningen numera räknas som dagsverke
(av totalt två), enligt beslut på årsstämman 2015.

På kvällen blir det middag i bygdegården.