Föreningen ansöker varje år om ett åtagande inom miljöersättningen för bevarande av betesmarker och slåtterängar.

Utifrån vår ansökan har länsstyrelsen tagit fram en åtagandeplan. Här framgår vilka jordbruksblock som ingår i vårt åtagande för betesmarker och slåtterängar, samt vilka skötselvillkor som skall vara uppfyllda för att vi skall vara berättigade till ersättning.

Dokumentation från länsstyrelsen hittar ni under Endast för medlemmar – Åtagandeplan