Härmed kallas samtliga tomtägare på Valdemarsön till ordinarie årsmöte 2020 med Valdemarsön Förvaltning, Ekonomisk Förening.

Årsmötet äger rum vid Bygdegården lördagen den 8 augusti kl. 10:00.

Dagordning, verksamhetsberättelse, årsredovisning, budgetförslag samt övriga bilagor har skickats ut till samtliga medlemmar med e-post.

Hjärtligt välkomna!