maj 2017


Årsmötet äger rum i Bygdegården lördagen den 3 juni kl. 10:00.

Dagordning samt övriga dokument som kommer att behandlas på årsmötet har skickats ut med e-post.

Hjärtligt välkomna!
Styrelsen

Nu finns Översiktsplan 2030 – Katrineholms kommun att ladda ned under sektionen Kommun.