Tack till alla som ställde upp på slyröjningen i lördags, samt Totte och Eva för kvällsarrangemanget!

Fotograf: Ingvar Lindholm