Härmed kallas samtliga tomtägare på Valdemarsön till ordinarie årsmöte 2021 med Valdemarsön Förvaltning, Ekonomisk Förening.

Årsmötet äger rum utomhus vid Bygdegården lördagen den 22 maj kl. 11:00.

Dagordning, verksamhetsberättelse, årsredovisning, budgetförslag samt övriga bilagor har skickats ut till samtliga medlemmar med e-post.

Hjärtligt välkomna!