Analyser avseende mikrobiologiska paramterar på vattenprover uttagna 2011-08-07 finns nu under sektionen Vattenanalys.