Nya bron November 2013 - Ingvar

Fotograf: Ingvar Lindholm

 

 

Foto: Ingvar Lindholm

(Klicka på bilderna för större format)

  • Bytet av bron kommer att ske under vecka 39, dvs. omedebart efter slyröjningen. Arbetet kommer att påbörjas måndag den 24 september och arbetet beräknas ta 3-5 dagar. Obs! Under den tiden kommer ingen fast förbindelse att finnas till ön.
  • Ett företag kommer att anlitas för nedmontering och bortforsling av den gamla bron, detta arbete beräknas preliminärt börja under v. 40.
  • Under tiden arbetet pågår, dvs. fr.o.m. 24 september och fram tills gamla bron är bortforslad får inga bilar parkeras på nedre delen av parkeringen eller på kajen eftersom utrymmet behövs för broarbetet. De som har parkeringsplatser på nedersta raden ombedes vid behov använda gästparkeringen. Båtar får inte heller förtöjas vid kajen så länge arbetet pågår.
  • En del material kommer att levereras redan veckan innan, 17-21 september, så det kan tänkas att vissa parkeringsplatser längst ner mot kajen blir svåra att använda redan den veckan (och under slyröjningshelgen).
  • Om någon föreningsmedlem vill ha delar/sektioner av den gamla bron, kontakta Göran Johansson (tomt 50) så snart som möjligt.
  • Eftersom totalentreprenad kommer att användas för att ta hand om den gamla bron, är behovet av dagsverken i samband med brobytet mindre än vad som förutsågs i samband med årsmötet. För de som avstått från att utföra dagsverke under sommaren för att hjälpa till med bron finns möjlighet att istället utföra två dagsverken under år 2013. Ange i så fall detta i samband med att ni rapporterar dagsverken senare i höst.