Nu har årets vattenanalysresultat kommit. Prov på ledningsvattnet togs 22:a maj vid tomt 26 på Valdemarsön. Vattenkvaliteten är som vanligt dvs inga överraskningar. Det är fullt drickbart men smakar salt pga av den höga salthalten. Vattnet  är också mycket hårt vilket medför risk för kalkutfällningar i varma ledningar, disk- och tvättmaskiner. De höga klorid- och  sulfathalterna medför att vattnet också  är korrosivt.

Hela rapporten finns under sektion Vattenanalys.

Länsstyrelsen genomförde en inventering av Valdemarsöns ängar och betesmark under September 2018. Rapporterna finns tillgängliga i sektionen Naturvård/Inventering.

Härmed kallas samtliga tomtägare på Valdemarsön till ordinarie årsmöte 2019 med Valdemarsön Förvaltning, Ekonomisk Förening.

Årsmötet äger rum i Bygdegården lördagen den 8 juni kl. 10:00.

Dagordning, verksamhetsberättelse, årsredovisning, budgetförslag samt övriga bilagor har skickats ut till samtliga medlemmar med e-post.

Container för grovsopor kommer finnas på plats 4-8 juli samt 11-15 juli.

Gula käppar markerar var fiberledningar korsar dikena, och likaså de blå käpparna som markerar vattenledningarna. Vänd er till Totte eller Ingvar om det är någon markering som missats.
img_1288

img_4041

img_1253

I slutet på sommaren renoverades bastun, och enligt uppgift är nu i bättre skick än någonsin tidigare.

Länsstyrelsen har uppdaterat bevarandeplanen Natura 2000 för Valdemarsön. Dokumentet är upplagt under Naturvård.