Länsstyrelsen har uppdaterat bevarandeplanen Natura 2000 för Valdemarsön. Dokumentet är upplagt under Naturvård.

Container för grovsopor kommer finnas på plats 6-9 juli samt 13-16 juli.

Årets rapport är nu klar och finns under sektionen Vattenanalys.

Fotograf: Ingvar Lindholm

Årets rapport finns nu tillgänglig.

Årsmötet äger rum i Bygdegården lördagen den 3 juni kl. 10:00.

Dagordning samt övriga dokument som kommer att behandlas på årsmötet har skickats ut med e-post.

Hjärtligt välkomna!
Styrelsen

Nu finns Översiktsplan 2030 – Katrineholms kommun att ladda ned under sektionen Kommun.

Vajerbyte i riktigt Aprilväder.

vajerbytefarjan2017

Fotograf: Ingvar Lindholm

 

Färjan har blivit inspekterad och den verkar överleva ytterligare några år.
Färjan har nu varit i föreningens tjänst i 52 år.

inspektion-av-farja-2016

Fotograf: Ingvar Lindholm

Ett antal boende på Valdemarsön har nu blivit utbildade Civila insatsspersoner (CIP) av räddningstjänsten i Katrineholm på deras övningsområde Flamman.

Räddningstjänsten: En Civil insatsperson ska frivilligt efter en enklare utbildning kunna vara den första person som kommer fram till en olycksplats och förhoppningsvis i ett mycket tidigare skede än räddningsstyrkan når fram. Tidsvinsten kan vara så mycket som 30-40 minuter. Beroende av olyckans art och hur långt den framskridit eller utvecklats så kan den tidsvinsten ha helt avgörande betydels av händelsens utgång. En brand är ofta liten i början och på något sätt behöver händelseförloppet brytas så att inte fortsatt utveckling av branden sker. Där kan CIP med enkla medel till exempel med hjälp av en handbrandsläckare släcka branden medan den ännu är hanterbar. Hade branden fortgått fram till räddningsstyrkan når fram har den kunnat utvecklas till en stor och omfattande brand med stora konsekvenser till följd. Stort värde kan även vara att dessa personer har en mycket god lokalkännedom och även kan fungera som vägvisare för räddningsstyrkan.

IMG_3275

IMG_3253

IMG_3254

IMG_3258

IMG_3260

IMG_3264

IMG_3266

IMG_3265

IMG_3272

Fotograf: Ingvar Lindholm