Årets vattenanalys är klar. Analysen och kommentar till denna finns under sektionen ”Vattenanalys”.