En hjärtstartare är nu uppmonterad hos familjen Lindholm på tomt 45. Den sitter placerad under altantaket på det lilla huset som är närmast sjön. Hjärtstartaren kan lätt nås från sjövägen och från vår ö. Kom gärna upp och se var den sitter så att ni känner er trygga med hur ni kan hämta den om det skulle uppstå skarpt läge.

Ett krav från Räddningstjänsten är att det måstes vara en utbildad CIPare som har ansvaret för hjärtstartaren. Helena som är vår kontaktperson på Räddningstjänsten kommer att ha utbildning nästa sommar. Inbjudan till denna utbildning att bli CIPare kommer att påannonseras under våren.