Nu har årets vattenanalysresultat kommit. Prov på ledningsvattnet togs 22:a maj vid tomt 26 på Valdemarsön. Vattenkvaliteten är som vanligt dvs inga överraskningar. Det är fullt drickbart men smakar salt pga av den höga salthalten. Vattnet  är också mycket hårt vilket medför risk för kalkutfällningar i varma ledningar, disk- och tvättmaskiner. De höga klorid- och  sulfathalterna medför att vattnet också  är korrosivt.

Hela rapporten finns under sektion Vattenanalys.