Uncategorized


Från och med 5:e maj använder vi kodlåset för bommen. Samma kod som förra året.

Grovsopscontainer kommer finnas på kajen vecka 29 och 30 med en tömning emellan. 

Glöm inte att anmäla till respektive områdesansvarig vilka dagsverken ni planerar att utföra under 2012. Uppdaterad lista för 2012 finns under sektionen Dagsverken.

Föreningen har ett sommarabonnemang med Sörmlands vatten. Detta innebär att vi har regelbunden containertömning under perioden maj – september. Styrelsen har beslutat att containern skall stå kvar under hela året, och tömmas en eller två gånger under vinterhalvåret efter behov.

Söndagen den 25:e september kl 10.00 kommer en extra föreningstämma att hållas för att besluta om inköp/montering av ny bro samt finansiering av denna. Formell kallelse kommer i början på september.

En container avsedd för grovsopor kommer finnas på kajen mellan 12 – 25 juli. Enligt Sörmland Vatten och Avfall AB får vi inte lägga i farligt avfall, el-avfall, trädgårdsavfall, förpackningar av glas, plast, kartong eller metall, tidningar, reklamblad, batterier och bygg- och rivningsavfall som man ska lämna till återvinning vid återvinningsstationer eller återvinningscentral.

Årets dagsverkeslista samt lista för midsommar finns under sektionen Dagsverken. Anmäl till respektive områdesansvarig innan ni sätter igång med ett dagsverke.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att lämna dispens till Valdemarsöns ekonomiska förening, organisationsnummer 718500-2545 gällande eldning av trädgårdsavfall under vecka 23 – 24, vecka 31 – 32 och vecka 38 – 39 för år 2011- 2013 enligt 10 § Katrineholms kommuns lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön (författningssamling nr 2.1) för ovanstående fastigheter. Eldningen får ske under maximalt tre tillfällen under varje tvåveckorsperiod.

Ytterligare information samt fullständigt beslut finns under sektionen Eldning

Några aspar som var farligt nära elledningar har fällts av Vattenfall. Dessa ligger nu mellan tomt 20 – 26, samt vid tomt 45. För de som vill ha ved så är det bara att komma och ta. Först till kvarn gäller. Ris osv som blir kvar kommer eldas under slyröjningen.

Tack till Hazze för detta fina kort som togs direkt efter årsmötet 2010.

(Klicka på kortet för större bild)

« Föregående sidaNästa sida »